Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team.

De medezeggenschapsraad praat vooral over het schoolbeleid. Bij verschillende onderwerpen is er een instemmingsbevoegdheid en bij andere zaken een adviesbevoegdheid.

Hier kunt u de jaarverslagen terug lezen:

jaarverslag 2018-2019

jaarverslag 2017-2018


Samenstelling medezeggenschapsraad:

Namens het team:

 
Tamara van der Kelen
Monique Kindt
 
Adviserend vanuit het bestuur: Godfried Blaeke

Namens de ouders:

Jacqueline van Esbroek
Petra Steijaert
 
Heeft u vragen voor de MR dan kunt u bij Petra Steijart terecht.