Spring naar hoofd-inhoud

Schooltijden

Alle groepen hebben dezelfde schooltijden.

Maandag, dinsdag, donderdag :   08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 15.00u
Woensdag:   08.30u tot 12.00u
Vrijdag: :   08.30u tot 12.00u en 13.00u tot 14.30

Om de effectieve leertijd te vergroten wordt er om 8.25u en 12.55u op de zoemer gedrukt zodat er om 8.30u en 13.00u daadwerkelijk begonnen kan wordenmet de lessen.

In het kader van Paleto maken wij gebruik van extra buitenspeelmomenten op een dag met alle groepen.