Skip to main content

Medezeggenschapsraad

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team.

De medezeggenschapsraad praat vooral over het schoolbeleid. Bij verschillende onderwerpen is er een instemmingsbevoegdheid en bij andere zaken een adviesbevoegdheid.

Hier kunt u de notulen lezen van de MR-bijeenkomsten:

notulen MR 12 maart 2019

Hier kunt u het jaarverslag van 2017-2018 terug lezen:

jaarverslag 2017-2018


Samenstelling medezeggenschapsraad:

Namens het team:

Tamara van der Kelen
Monique Kindt
Adviserend vanuit het bestuur: Godfried Blaeke

Namens de ouders:

Jacqueline van Esbroek
Petra Steijaert
Heeft u vragen voor de MR dan kunt u bij Petra Steijart terecht.