Medezeggenschapsraad

Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het team.

De medezeggenschapsraad praat vooral over het schoolbeleid. Bij verschillende onderwerpen is er een instemmingsbevoegdheid en bij andere zaken een adviesbevoegdheid.

Hier kunt u het jaarverslag van 2016-2017 terug lezen:

jaarverslag 2016-2017


Samenstelling medezeggenschapsraad:

Namens het team:

 
Tamara van der Kelen
Monique Kindt
 
Adviserend vanuit het bestuur: Godfried Blaeke

Namens de ouders:

Jacqueline van Esbroek
Lonny de Schrijver
 
Heeft u vragen voor de MR dan kunt u bij Lonny de Schrijver terecht.

Adresgegevens

Pastoor Willemsstraat 15
4586AJ Lamswaarde
T: 0114-690492

Onderwijsgroep Perspecto