Skip to main content

Pestprotocol

Pesten is een regelmatig terugkerend en op elke school voorkomend probleem.  Ongetwijfeld ook op onze school.  Soms van korte duur, maar er zijn ook vele kinderen, die jarenlang het slachtoffer van pesterijen zijn.  Dat heeft vaak ernstige gevolgen

Op onze school proberen alle teamleden dan ook om een zo fijn mogelijk werk- en speelklimaat te creĆ«ren. In het kader van onze Paleto hebben we als speerpunt: IK-JIJ-WIJ-RESPECT! Dit komt aan bod in onze dagelijkse gang van zaken, maar krijgt ook extra aandacht met bijvoorbeeld vieringen.

Gelukkig is de school van een omvang, dat men alles gemakkelijk in de gaten kan houden.  Mochten er problemen ontstaan, dan wordt er direct ingegrepen om de kwestie onderling op te lossen.  De leerkracht roept de gepeste en de pester bij zich en tracht een oplossing te vinden.  Als het iets is dat de  hele groep aangaat, dan wordt het ook in de klas besproken. 
Indien nodig worden ook de ouders op de hoogte gesteld.


Op school gaan we uit van de volgende gedragsregels :

 • - Geen ruzie, met praten los je meer op
 • - Alles netjes houden
 • - Jezelf aanpassen
 • - Stil zijn als iemand praat
 • - Naar elkaar luisteren
 • - Eerlijk spelen
 • - Vriendelijk en lief zijn voor elkaar
 • - Respect hebben voor elkaar
 • - Goed met alle spullen omgaan
 • - Vaker spelletjes doen en leuke dingen met elkaar doen.
 • Onze antipest-coƶrdinator is Juf Monique. Daar kunt u terecht met alle vragen op dit gebied. Uiteraard kunt u ook bij de groepsleerkracht of bij de vertrouwenspersonen terecht.
 • In de loop van schooljaar 2018-2019 gaan we aan de slag met het Finse anti-pest programma KiVa.